Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.JARBUD.OPOLE.PL

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Jaros działający pod firmą P.H.U. „JAR BUD” KRZYSZTOF JAROS z siedzibą w Źlinicach 46-060, Krapkowicka 17, e-mail: .
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
 • Umowy (gdy zawarta została umowa sprzedaży bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy sprzedaży, prowadzenie konta klienta, skorzystanie z prawa reklamacji) - 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na: udzielenie odpowiedzi na wskazane w formularzu kontaktowym pytanie; przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną)
 • Prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring, prowadzenie rachunkowości, cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów), realizacja prawa odstąpienia od umowy - 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
 • Pani/ Pana dane wynikające z umowy sprzedaży przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
 • Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta albo w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania – do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
 • Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe, podobnie niepodanie danych wymaganych w formularzach kontaktowych bądź w formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody,
 2. Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom: partnerom, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne; wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody: spółce Santander Consumer Finanse S.A z siedzibą we Wrocławiu (w przypadku zakupu produktów na raty). Do Pani/Pana danych mają dostęp firmy rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe, firmy kurierskie - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wybór opcji „cofnięcie zgody” przy formularzu kontaktowym, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego - 6 ust. 1 pkt f) RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 726131316
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl